ഹരിതകേരളം വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് - 2017

ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ആധാരമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുവാൻ താഴെ നൽകിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
വായിക്കുക

കൃഷി

സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യോത്പാദനം , കർഷകർക്ക് മാന്യമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കല്‍, വന്‍ തോതിൽ  തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍, ഇതുവഴി സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച്ക്ക് സംഭാവന നല്കല്‍ എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

വായിക്കുക

ജലസംരക്ഷണം

ജലം പാഴായി പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക, ഉപയോഗം വിവേകത്തോടെ നടത്തുക, കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്നിവ പരിശുദ്ധമായി പരിരക്ഷിക്കുക, പുനരുപയോഗം സാധ്യമാക്കുക, കൃഷിക്ക് സഹായകമായ ജലവിനിയോഗം നടത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

വായിക്കുക

ശുചിത്വം

ജലസ്രോതസുകൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കുകയും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം വ്യാപകമാക്കുകയും അതിലൂടെ ജൈവ കൃഷിക്കുള്ള പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുകയുമാണ് ലക്‌ഷ്യം.

വായിക്കുക

സുഹൃത്തുക്കളെ,

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൃത്തിയും ജലസമൃദ്ധിയും വീണ്ടെടുക്കുക, സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നീലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹരിതകേരളം മിഷൻ രൂപീകൃതമായിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. മിഷന്റെ ഒന്നാം വാർഷികയോഗം ‘ഹരിതസംഗമം 2017 തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച ഡിസംബർ 14 ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹു. മന്ത്രിമാരും, ബഹു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാർഷികയോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ഒരുവർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും, ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമാക്കി ശുചിത്വം-മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം, കൃഷി, ജലസംരക്ഷണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക ശിൽപ്പശാലകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച വെള്ളയമ്പലം മാനവീയം വീഥിയിൽ ഡിസംബർ 15 മുതൽ 17 വരെ പ്രദർശനവും നടത്തുന്നുണ്ട്. വാർഷികയോഗത്തിലും, സാങ്കേതികശിൽപ്പശാലയിലും, പ്രദർശനത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി താങ്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരേയും സ്നേഹാദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടർന്നും താങ്കളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ
ഡോ. ടി എൻ സീമ
എക്സിക്യുട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ
ഹരിതകേരളം മിഷൻ

മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം

- കേരള സംസ്ഥാനം പരിപൂര്‍ണ്ണമായും മാലിന്യരഹിതമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഊര്‍ജജിതമായ ശ്രമം ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ യജ്ഞത്തിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്.
വായിക്കുക

ഹരിതകേരളം എന്തിന്?

പരന്നു നിറയുന്ന പച്ചപ്പും ജലസമൃദ്ധിയുമാണ് കേരളത്തിന്‍റെ മുഖമുദ്രകളായി കരുതപ്പെടുന്നത്. ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തില്‍ കേരളം ഇടം നേടിയതും ഈ ഹരിത ചാരുതയാലാണ്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഈ ആകര്‍ഷണീയത ഇന്ന് ഏറെ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ക്ഷയിക്കലും മലിനമാകലും, നഗര,ഗ്രാമ ഭേദമെന്യേ പരിഹാരമില്ലാതെ അവശേഷിക്കുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണം, കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ ചുരുങ്ങല്‍ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളികള്‍.

വായിക്കുക

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹരിതകേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒത്തൊരുമിക്കാം. ഈ മഹത്തായ യത്നത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറെ ആണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. സാക്ഷരതാ യജ്ഞം പോലെ ജലവും, മണ്ണും, വിളവും ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. വാർഡ് മെമ്പറെ അതിനായി സഹായിക്കണം.ഡിസംബർ എട്ടു മുതൽ ഹരിതകേരളത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട മുൻഗണന നൽകുന്ന നിരവധി ജോലികളുണ്ട്.

വായിക്കുക

പങ്കാളിയാവാം

 

ആശയങ്ങൾ നൽകാം

സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള യത്നമാണ് ഹരിതകേരളം. ഈ യത്നത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം പങ്കാളികളാവാം. പുതിയ ആശയങ്ങൾ നൽകാം.
Learn More
 

വിഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാം

ഹരിതമിഷന്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ ജനപങ്കാളിത്തം ആവശ്യമുള്ളവയാണ്.  മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിനെ ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം നാടായി പരിരക്ഷിക്കാന്‍ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്.  ഈ പ്രവർത്തനത്തില്‍ കൈവശമുള്ള വിഭവങ്ങള്‍കൊണ്ട് സഹായം നല്‍കാന്‍...
Read More
Learn More
 

സാങ്കേതിക വിദ്യ നൽകാം

ഹരിതകേരളം മിഷനില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ നല്‍കുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകും.  മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍, പാടത്ത് കൃഷിയിറക്കാന്‍, തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങളില്‍ നമുക്ക് പങ്കാളിയാവാം.  ഹരിതമിഷനില്‍ സാങ്കേതിക...
Read More
Learn More
 

അടിസ്ഥാന സൗകര്യം

ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആണ് ഹരിതമിഷന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. പങ്കാളിത്തം പല തരത്തിലാവാം. ഉപയോഗിക്കാത്ത അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ മിഷന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം. മീറ്റിംഗുകൾക്ക് ഒരിടം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശീലന...
Read More
Learn More

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം

കേരളത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരിതാഭയും കാര്‍ഷിക സംസ്‌കൃതിയും തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഒരു കോടി വൃക്ഷതൈകള്‍ നട്ടു കൊണ്ട് ബൃഹത്തായ വൃക്ഷവത്കരണ പരിപാടിയാണ് സംസ്ഥാനം തുടക്കമിടുന്നത്. അഗോള താപനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മറ്റ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ ഉപകരിക്കും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനം കേവലം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ മാത്രം ഒതുക്കാതെ അതൊരു ജീവിതചര്യയാക്കാന്‍ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

മിഷൻ ഘടന

 

ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

മുഖ്യമന്ത്രി – അധ്യക്ഷന്‍
Learn More

വിജയ മാതൃകകൾ

ഗാലറി

1034
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ
45568
ജലസമൃദ്ധ കിണറുകൾ
40974
വൃത്തിയുള്ള കുളങ്ങൾ
172973
ഏക്കർ തരിശുനിലകൃഷി

സംസ്ഥാനതല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ജില്ലാതല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഗാലറി

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...