വാര്‍ത്തകള്‍

17
Jul

മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം

malinyathil thinnuകേരള സംസ്ഥാനം പരിപൂര്‍ണ്ണമായും മാലിന്യരഹിതമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഊര്‍ജജിതമായ ശ്രമം ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ യജ്ഞത്തിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പരിധിയില്‍ വരുന്ന ഭൂപ്രദേശം മാലിന്യരഹിതമാകണം. അതിലൂടെ സംസ്ഥാനം മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്നതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപന പരിധിയില്‍ വ്യക്തി, കുടുംബം, സ്വകാര്യ വീടുക ഗേറ്റഡ് കോളനികൾ, ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കമ്പോളങ്ങള്‍, വ്യവസായ ശാലകള്‍, എന്നിവ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യം കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 1994 ലെ 334 (എ) വകുപ്പിലെ നിബന്ധനപ്രകാരം അതുല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സംസ്ക്കരിക്കുക  എന്നതാണ് സമീപനം. എന്നാല്‍ വീടുകളിലെ സ്ഥലപരിമിതിയും, മാലിന്യത്തിന്റെ അളവും സ്വഭാവവും കണക്കിലെടുത്ത് ഉല്പാദന സ്ഥലത്ത് തന്നെ (ഉറവിടത്തിൽ) സംസ്ക്കരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിതല മാലിന്യസംസ്ക്കരണ പദ്ധതികളും നിവൃത്തിയില്ലെങ്കില്‍ കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്ക്കരണ പദ്ധതികളും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി സൂക്ഷ്മതലം മുതല്‍ ബഹുജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനവും, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് സഹായകമായ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. കുടുംബശ്രീ ഉള്‍പ്പെടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് സ്വീകാര്യമായ സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെയോ സര്‍ക്കാരിതര സംഘടനകളുടെയോ സേവനം ലഭ്യമാക്കണം.

« 1 of 3 »

വാര്‍ത്തകള്‍

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം’ പ്രഖ്യാപനം ഓഗസ്റ്റ് 15ന് വ്യക്തികളും സംഘടനകളും സഹകരിക്കണം- മന്ത്രി എ.കെബാലന്‍

സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓഗസ്റ്റ് 15ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പതാക ഉയര്‍ത്തിയതിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട...
Read More

ഓഗസ്റ്റ് 15-നകം മാലിന്യത്തില്‍ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒരുങ്ങണം – മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ

ഹരിതകേരള മിഷന്റെ മാലിന്യമുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 15-ഓടെ ‘മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള...
Read More

മാലിന്യത്തില്‍നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം : ജില്ലാതല പരിശീലന പരിപാടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്രമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ തുടക്കമിടുന്ന “മാലിന്യത്തില്‍നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം”  പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച്...
Read More

“മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം” പ്രഥമ പരിശീലന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്ര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹരിതകേരളം മിഷൻ തുടക്കമിടുന്ന ” മാലിന്യത്തിൽ...
Read More

ഡോ.കെ.വാസുകി ഐ.എ.എസ്

ശ്രീ. എൽ.പി.ചിത്തർ

കൺസൽട്ടൻറ് ശ്രീ.ടി.പി.സുധാകരൻ

ഷൻ മാസ്റ്റർ ഫാക്കൽറ്റി ശ്രീ.ജഗജീവൻ

   

 

 

 

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...